Home > Ati Radeon > Driver Ati Hd 3470 Xp

Driver Ati Hd 3470 Xp

Contents

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. have a peek here

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Type File Name System File Size Download Driver 13-1-legacy_vista_win7_win8_64_dd_ccc.exe Catalyst Software Suite Windows 8 (64-bit) 147 MB Driver 13-1-legacy_xp32_dd_ccc_whql.exe Catalyst Software Suite Windows XP (32-bit) 106.5 MB Driver 13-1-legacy_xp64_dd_ccc_whql.exe Catalyst Software U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

Direct DownloadSelect your OS and press "Download". U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Just view this page, you can through the table list download ATI Radeon HD 3470 Graphics drivers for Windows 10, 8, 7, Vista and XP you want. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. DOWNLOAD OPTIONS:1. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Ati Radeon Hd 3450 Driver All rights reserved.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Browse the list of top ATI Mobility Radeon HD 3470 matches below to find the driver that meets your specifications. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

  • Need help?
  • Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.
  • Ati Radeon Hd 3470 Installation Guide If you encounter problems with the direct download for these operating systems, please consult the driver download manager for the specific Ati Radeon Hd 3470
  • FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).
  • MD5: 32120C96041F0A88F112F30E020DED71 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen OptiPlex
  • In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.
  • Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  • Version 8.680.0.0000 Status WHQL signed (244429 KB) OS Windows XP 32/64bit File 8.68-091118a-092462c-xpw7.zip Release 2009-12-05 [December '09] Downloaded 100532× Drivers for / Treiber für / Драйверы для / Ovladače pro /
  • To download, select the best match for your device and then click the Download button.
  • French | Deutsch | Italian | Spanish | Norwegian | Dutch DriverGuide Home Driver Updater Drivers By ManufacturerBy DeviceWindows 10 DriversWindows 8 DriversSearch WizardDownloads Forums Support OverviewWindows 10 DriversRequest DriverFCCID IdentifierGuides

Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10

Following is the list of drivers we provide. AmdRadeonDrivers.com Homepage Desktop drivers Mobility drivers AMD/ATI driver for Mobility Radeon HD 3470 Windows XP (64bit) Version: 8.680.0.0000 Release Date: 2009-12-05 Filename: 8.68-091118a-092462c-xpw7.zip (244429kb) Status: WHQL signed Choose your driver Desktop Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Ati Radeon Hd 3000 Driver Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Read over the release information presented in the dialog window. 3. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-hd-3470.php Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Driver DR is a professional Windows drivers download site, it supplies all devices for ATI and other manufacturers. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Ati Radeon 3000 Graphics Card

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Check This Out Finally my PC got up to speed!" Melany Kim 7/18/2016Our main support OS are: Windows 7, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 10, Windows 10 64 bit, Windows

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Ati Radeon Hd 3450 Specs Dit kan uw computer beschadigen. Dit kan enkele minuten duren.

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file 2. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Download and install any prerequisites identified in the dialog window before proceeding. 4. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-3470.php Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

​Community​ Developers Partners ​Language​ 简体中文 English Français Deutsch 日本語 한국어 (Korean) Português Русский Español Search FAQ Download AMD PRO Control Center VideosForumsWarranty Mobile ProcessorsMobility Graphics ProductsOEM ProcessorsRadeon Graphics & Wonder ProductsRetail Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Let us know if you do not find the driver you need. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Follow the remaining prompts to perform the update.