Home > Ati Radeon > Driver Ati Hd 3470

Driver Ati Hd 3470

Contents

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Download and install any prerequisites identified in the dialog window before proceeding.4. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Click the Install button. 5. have a peek here

Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes- Fixed multiple localization issue on Catalyst Control Center.- Fixed resolution on monitor is not native after installed the driver.Enhancements - Not Applicable. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Discussion Thread Date AMD RADEON XFX R7 240 (Windows 8.1 x64) [PCI / ISA] Oct 29, 2014 AMD video controller (Windows XP Professional) 1 reply Sep 24, 2013 AMD VPCEC3DFX (Windows Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Ati Radeon Hd 3450 Driver In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

  • U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.
  • Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.
  • Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.
  • Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10 Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Ati Radeon Hd 3000 Driver U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-3470.php Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Ati Radeon 3000 Graphics Card

AMD Radeon HD3470 Graphics Driver This package provides the AMD Radeon HD3470 256M Graphics Driver and is supported on Optiplex 580/960/780 that are running the following Windows Operating Systems: XP, Vista De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Check This Out Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Ati Radeon Hd 3450 Specs Probeert u het later nog eens. Upload Driver or firmware or documentation Membership Free Premium Plus Premium Pro Site Beginner's Guide F.A.Q.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-hd-3470-xp.php U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

Free Download Apps Games Features Videos Windows iPhone Android Windows Phone BlackBerry Mac Web Apps Advertisement Download ati radeon 3470 drivers free for windows (8 programs) License: All All Free Platform: Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Write down this path so the executable (I.e.