Home > Ati Radeon > Driver Ati Radeon Hd 2400 Pro Download

Driver Ati Radeon Hd 2400 Pro Download

Contents

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. have a peek here

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit

Klik op de koppeling Nu downloaden om het bestand te downloaden.2. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Download Windows 7 32bit Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 64 Bit U stemt ermee in om deze wetten na te leven. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Ati Radeon Hd 2400 Pro 256mb Driver Download Probeer het opnieuw. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 64 Bit

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 10 De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. navigate here U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Download Windows Xp

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. All rights reserved. Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-radeon-hd-2400-pro-agp.php GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet.

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Ati Radeon Hd 2400 Driver U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen.

Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven.4.

Ati Radeon Hd 2400 Pro Installation Guide Please Note: There are particular operating systems known to have problems with Ati Radeon Hd 2400 Pro:Windows 8 EnterpriseWindows 7 UltimateWindows Vista Home PremiumWindows Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Vista 32 Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. this contact form De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.