Home > Ati Radeon > Driver Ati Radeon Hd 3470 Win Xp

Driver Ati Radeon Hd 3470 Win Xp

Contents

Click Download File to download the file. 2. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, have a peek here

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Home Download Buy Now About Us Contact Us Help Blog Windows 10 Drivers Home > Drivers Download > ATI > ATI Radeon HD 3470 Graphics ATI Radeon HD 3470 Graphics Drivers Voorbereiden op downloaden... Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

  1. You can use two ways to download drivers and update drivers easily and quickly from here.
  2. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.
  3. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw
  4. Probeer het opnieuw.

Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes - Fixed the no video issue if hot plugged the display port connection Enhancements - Not Applicable Versie Versie 8.701.0.0000, A09 XP/Vista/Win7_8.701 WITH DUP Categorie Video Releasedatum GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Ati Radeon 3000 Graphics Card Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Dit kan uw computer beschadigen. Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10 Follow the on-screen installation instructions. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit AMD Radeon HD 3470 256M Graphics Driver This package provides the AMD Radeon HD 3470 256M Graphics Driver and is supported on Optiplex 960/980/780/580/740/760 that are running the following Windows Operating Dit kan enkele minuten duren. Double-click the new icon on the desktop labelled R301335.exe. 2.

Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Ati Radeon Hd 3000 Driver Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-radeon-hd-3470-windows-7.php U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Probeert u het later nog eens. Ati Radeon Hd 3450 Driver

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Check This Out In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Ati Radeon Hd 3450 Specs U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file 2. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. All downloads available on this website have been scanned by the latest anti-virus software and are guaranteed to be virus and malware-free. Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. this contact form Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.