Home > Ati Radeon > Driver Ati Radeon Hd 3470 Xp

Driver Ati Radeon Hd 3470 Xp

Contents

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en When the File Download window appears, click "Save" to save the file to your hard drive. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). have a peek here

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes - Fixed the no video issue if hot plugged the display port connection Enhancements - Not Applicable Versie Versie 8.701.0.0000, A09 XP/Vista/Win7_8.701 WITH DUP Categorie Video Releasedatum MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. ​Community​ Developers Partners ​Language​ 简体中文 English Français Deutsch 日本語 한국어 (Korean) Português Русский Español Search FAQ Download AMD PRO Control Center VideosForumsWarranty Mobile ProcessorsMobility Graphics ProductsOEM ProcessorsRadeon Graphics & Wonder ProductsRetail The Self-Extractor window appears. 4. For use only with the AMD ATI Mobility Radeon HD 3400 device, an up-to-date list of downloads is shown below.

  1. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.
  2. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.
  3. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene
  4. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.
  5. Terms & ConditionsPrivacy StatementAbout UsContact UsFacebook Twitter RSSSite MapAMD ATI Mobility Radeon HD 3470 Graphics PCI\VEN 1002&DEV 95C0AMD ATI Mobility Radeon HD 3470 Graphics PCI\VEN_1002&DEV_95C0 : © 2017 Numus Software Limited
  6. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.
  7. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor
  8. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.
  9. Here you can update ATI drivers and other drivers.
  10. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Ati Radeon 3000 Graphics Card Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Voorbereiden op downloaden... Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. AMD ATI Mobility Radeon HD 3600 Graphics PCI\VEN_1002&DEV_9598 Drivers 1 Desktop Windows 8 Desktop Windows 7 Desktop Windows Vista Desktop Windows XP Desktop Download AMD ATI Windows Graphics Drivers AMD ATI

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. and ™ denote registered trademarks in the United States and other countries.Microsoft & Windows are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the United States and other countries. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. AMD ATI Mobility Radeon HD 3400 Graphics PCI\VEN_1002&DEV_95C4 Drivers AMD ATI Mobility Radeon HD 3400 Windows 10 Desktop Windows 8.1 Desktop Windows 8 Desktop Windows 7 Desktop Windows Vista Desktop Windows Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Ati Radeon Hd 3000 Driver ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-radeon-hd-3470-windows-7.php BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. Ati Radeon Hd 3450 Driver

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Dit kan uw computer beschadigen. Check This Out U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Follow the on-screen installation instructions. Ati Radeon Hd 3450 Specs Probeer het opnieuw. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen.

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 If the graphics device is slow or just seems to be not working, then it is likely that the driver is a generic driver, is not installed correctly or is just

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. MD5: 32120C96041F0A88F112F30E020DED71 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen OptiPlex AMD Radeon HD3470 Graphics Driver This package provides the AMD Radeon HD3470 256M Graphics Driver and is supported on Optiplex 580/960/780 that are running the following Windows Operating Systems: XP, Vista this contact form Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Setup.exe) file can be found later. 3. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.