Home > Ati Radeon > Driver Ati Radeon X1300 Pro

Driver Ati Radeon X1300 Pro

Contents

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Note that your submission may not appear immediately on our site. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. http://abltn.com/ati-radeon/driver-ati-radeon-x1300.php

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie 8.263.5.1-060607a-035600C-Dell, A01 Categorie Video Releasedatum 15 mrt 2007 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R132886.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 58 MB

Ati Radeon X1300 Driver Windows 10

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Browse the list of top ATI Radeon X1300 matches below to find the driver that meets your specifications. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

  • Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"
  • Here you can update ATI drivers and other drivers.
  • Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.
  • Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u
  • De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.
  • Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Close E-mail This Review E-mail this to: (Enter the e-mail address of the recipient) Add your own personal message:0 of 1,000 characters Submit cancel Thank You, ! Place your OS Reinstallation CD in the drive. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Ati Radeon X1300 Driver Windows 7 In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. The file icon appears on your desktop.Install1. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Amd Radeon Settings Should you need to reinstall your video card driver or reinstall your operating system you will need to reinstall the .NET Framework 1.1 files SP1 (or higher). Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

Amd Graphics Drivers

Type File Name System File Size Download Driver 10-2_legacy_xp32-64_dd_ccc.exe Catalyst Software Suite Windows XP (32-bit) 75.6 MB Driver 10-2_legacy_xp32-64_wdm.exe WDM Integrated Driver Windows XP (32-bit) 21.3 MB Driver 10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc.exe Catalyst Software BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Ati Radeon X1300 Driver Windows 10 Click Download File, to download the file.2. Amd Auto Detect Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. navigate here Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Dit kan enkele minuten duren. Amd Drivers Windows 10

If the Download Complete window appears, click Close. The driver for your ATI video card includes the ATI Catalyst Control Center. 2. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Check This Out Learn more about auto detect​Download Now​​ Support and FAQs ContentMain9Find support for your AMD product Manually Select Your Driver ContentMain3If you are a​Radeon™ Vega Frontier Edition pioneer, find your driver options

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Amd Catalyst Control Center Voorbereiden op downloaden... Ati Sapphire X1950 Pro © CBS Interactive Inc.

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Rate this product: 2. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Ati Graphics Cards De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. this contact form Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment). All downloads available on this website have been scanned by the latest anti-virus software and are guaranteed to be virus and malware-free. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"