Home > Ati Rage > Driver Ati Rage 128 Ultra 16mb

Driver Ati Rage 128 Ultra 16mb

Contents

Single-Pass Multi Texturing (SMT) enables advanced 3D effects like texturing, lighting and shading at full performance. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Voorbereiden op downloaden... have a peek here

Note that your submission may not appear immediately on our site. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Dit kan enkele minuten duren.

Ati Rage 128 Ultra Driver Windows 7

Volg de instructies om de installatie te voltooien. ATI Rage 128 Ultra 16MB, v. 6.65.02 W2000, A07 Windows 2000 video driver for the 16 MB and 32 MB ATI RAGE 128 ULTRA graphics adapters Probleemoplossingen en verbeteringen Enhancements: -DXVA MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

  • Try to set a system restore point before installing a device driver.
  • Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.
  • Note that your submission may not appear immediately on our site.
  • De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.
  • De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen
  • Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.
  • U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen
  • Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de
  • Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  • De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment). Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Below is a list of drivers that may be suitable for your device.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Ati Rage 128 Pro Driver Windows 7 Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Close E-mail This Review E-mail this to: (Enter the e-mail address of the recipient) Add your own personal message:0 of 1,000 characters Submit cancel Thank You, ! Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen U mag geen sublicenties verlenen van de Software. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

Ati Rage 128 Pro Driver Windows 7

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Ati Rage 128 Ultra Driver Windows 7 Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Ati Rage 128 Driver Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. http://abltn.com/ati-rage/driver-ati-rage-128-ultra.php Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Driver Type Display Adapters Driver Version 5.13.1.3217 Driver Date 6-15-2001 Windows Windows 2000 (5.0) 32 bit Driver Popularity Driver Description 16MB ATI Rage 128 Ultra Driver Manufacturer ATI Technologies Inc. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Ati Rage 128 Ultra Specs

Probeer het opnieuw. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. http://abltn.com/ati-rage/driver-ati-rage-pro-128-ultra.php With the different devices, they can have the same driver , it's because they all use the same chip manufacturer.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Follow the instructions to complete the installation.

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. this contact form U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek The chip also incorporates ATI's proven Concurrent Command Engine (CCE), which takes full advantage of AGP 4X data flow techniques through system memory for unprecedented Pentium III performance.

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Founded in 1985 as Array Technology Inc., the company listed publicly in 1993.